Details
Home Address
Area
Station
Home Phone
Mobile No

Occupation

Office Address
Office Phone

 

Member Name

Relation

DOB

Education

Mobile

Email

SARYU SHASHIKANT TOKARSHI SHAH

WIFE 12/2/1954  2ND  9821154896   

RAYA MIHIR SHASHIKANT SHAH

GRAND DAUGHTER 10/20/2009  B.A     

CHAITALI SHASHIKANT TOKARSHI SHAH

DAUGHTER 10/26/1985  NURSERY  9820820137   

MIHIR SHASHIKANT TOKARSHI SHAH

SON 10/14/1982  B.S.C (H.D) H.R.  9819002179   

SHASHIKANT TOKARSHI VELJI SHAH(GANGAR)

SELF 2/10/1948  B.COM  9820884864  aavaran69@gmail.com 

MANSI MIHIR SHASHIKANT SHAH

DAUGHTER IN LAW 3/26/1983  10TH  9920024455